Jugement pénaux

10.03.2023 / FAO n° 20


03.02.2023 / FAO n° 10

Tribunal:Tribunal de police de La Côte

03.02.2023 / FAO n° 10

Tribunal:Tribunal correctionnel de La Côte

18.11.2022 / FAO n° 92

Tribunal:Tribunal de police de l’Est vaudois

18.11.2022 / FAO n° 92

Tribunal:Tribunal correctionnel de l’Est vaudois

18.11.2022 / FAO n° 92

Tribunal:Tribunal de police de Lausanne

14.10.2022 / FAO n° 82


30.09.2022 / FAO n° 78

Tribunal:Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois

30.09.2022 / FAO n° 78

Tribunal:Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois

30.09.2022 / FAO n° 78

Tribunal:Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois

13.09.2022 / FAO n° 73

Tribunal:Tribunal de police de l’Est vaudois

13.09.2022 / FAO n° 73

Tribunal:Tribunal de police de l’Est vaudois

13.09.2022 / FAO n° 73

Tribunal:Tribunal de police de l’Est vaudois

13.09.2022 / FAO n° 73

Tribunal:Tribunal de police de l’Est vaudois

13.09.2022 / FAO n° 73

Tribunal:Tribunal de police de l’Est vaudois

13.09.2022 / FAO n° 73

Tribunal:Tribunal de police de l’Est vaudois

13.09.2022 / FAO n° 73

Tribunal:Tribunal de police de l’Est vaudois

02.09.2022 / FAO n° 70


26.08.2022 / FAO n° 68

Tribunal:Tribunal de police de l’Est vaudois

26.08.2022 / FAO n° 68

Tribunal:Tribunal de police de Lausanne

26.08.2022 / FAO n° 68

Tribunal:Tribunal de police de Lausanne

26.08.2022 / FAO n° 68

Tribunal:Tribunal de police de Lausanne

26.07.2022 / FAO n° 59

Tribunal:Tribunal de police de La Côte

26.07.2022 / FAO n° 59

Tribunal:Tribunal de police de La Côte

26.07.2022 / FAO n° 59

Tribunal:Tribunal de police de La Côte

26.07.2022 / FAO n° 59

Tribunal:Tribunal de police de Lausanne

10.06.2022 / FAO n° 46


29.04.2022 / FAO n° 34


01.04.2022 / FAO n° 26

Tribunal:Tribunal de police de La Côte

01.04.2022 / FAO n° 26

Tribunal:Tribunal de police de l’Est vaudois

01.04.2022 / FAO n° 26

Tribunal:Tribunal de police de l’Est vaudois